Mr. Hải
SAOTAVN - CTy CP Kiến Trúc Saotavn

Địa chỉ : Đường Nguyễn Cửu Vân 66, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://saotavn.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : Hồ Chí Minh

Ngành nghề tuyển dụng : Kiến Trúc - Xây Dựng - Đầu Tư

Giới thiệu chung về công ty

Saotavn Designs - Thay đổi diện mạo không gian sống của Bạn

Tuyển dụng

T U Y Ể N D Ụ N G - K I Ế N T R Ú C S Ư

- Tham gia vào quá trình lập dự án từ thiết kế đến thi công. - Lập tiến độ chi tiết thực hiện dự án phần thiết kế kiến trúc. - Tham gia họp để thống nhất phương án thiết kế, nhận thông tin, phân công công việc từ Trưởng Bộ phận, phản hồi về các thông tin, tiến độ thiết kế nếu thấy không phù hợp. Tr
5 - 7 triệu
Hồ Chí Minh
04/05/2021
© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226