Sanshin Hanoi
Sanshin Hanoi

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.sanshinkinzoku.co.jp/vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Chuyên thiết kế, sản xuất và nhập khẩu giá hàng tự động, giá sách điện động

https://www.sanshinkinzoku.co.jp/vn/

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226