Regina Miracle International-VSIP Thủy Nguyên HẢI PHÒNG
Regina Miracle International-VSIP Thủy Nguyên HẢI PHÒNG

Địa chỉ : Phố Mới, Hải Phòng,

Tỉnh thành phố : Hải Phòng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/106878797436586/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Việc làm

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226