Recruitment Agency
Recruitment Agency

Địa chỉ : Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/103144028038443/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

ng phản hồi trong vòng vài giờ

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

The recruitment process includes analyzing the requirements of a job, attracting employees to that job, screening and selecting applicants, hiring, and integrating the new employee to the organization. A process of finding and attracting capable staffs.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226