Quỳnh Hoa Flower Store
Quỳnh Hoa Flower Store

Địa chỉ : 75 Chùa Láng, Hà Nội

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.quynhhoaflower.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Tailored flowers and delivery based in Hanoi

Custom made bouquets and event decoration

 

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226