PKĐK Thiện Nhân
PKĐK Thiện Nhân

Địa chỉ : TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/306216209949518/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Tuyển dụng nhân viên y tế

Tuyển dụng