Pamas Anti-aging & Plastic surgery - Đà Nẵng
Pamas Anti-aging & Plastic surgery - Đà Nẵng

Địa chỉ : 188 Hoàng Diệu, Đà Nẵng

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://pamasdanang.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226