OSAKA Coffee & Tea
OSAKA Coffee & Tea

Địa chỉ : 140 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8 Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/108341297282736/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226