NOSBYN- STUDIO
NOSBYN- STUDIO

Địa chỉ : 77 Mac Thi Buoi, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://nosbyn-studio.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Nosbyn Studio is a contemporary brand that carries a vision to bring modern clothing pieces to all women, founded in 2019.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226