Nông Tiến Công
Nông Tiến Công

Địa chỉ : Bắc Ninh

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.youtube.com/channel/UC3sstkM5sfPgcDz6DZG3xNA

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Công hiện đang làm công nhân lắp ráp tại nhà máy Canon. Blog chia sẻ tin tuyển dụng Công nhân của Công ty Canon. Và tin tuyển dụng tại Bắc Ninh và Bắc Giang.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226