NMT GROUP HCM
NMT GROUP HCM

Địa chỉ : Đường Cộng Hòa 144, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/100110841881932/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Tài chính HCM_GROUP NMT

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226