NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

Địa chỉ :

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty :

Skype :

Quy mô công ty : Từ 25 - 99 nhân viên

Khu vực làm việc : Quảng Nam

Ngành nghề tuyển dụng : Hàng tiêu dùng

Giới thiệu chung về công ty

Công ty Việt Nam

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226