Nguên Tim
Nguên Tim

Địa chỉ : Đường 2 Tháng 9 332, Đà Nẵng, VNM

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/583740035593657/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Tỏi Đen Hồng Sâm

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226