Ngọc Bích Land
Ngọc Bích Land

Địa chỉ : 92 đường A4, VCN Phước Hải, Nha Trang, Nha Trang, Khánh Hòa

Tỉnh thành phố : Khánh Hòa

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://ngocbichland.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

THÔNG TIN THÊM

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226