Ngoại Ngữ Full House
Ngoại Ngữ Full House

Địa chỉ : Bãi Dé, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 241

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.ngoaingufullhouse.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Trung tâm Ngoại Ngữ Full House -Ngôi nhà tri thức hiện thực ước mơ

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226