NEW WORLD LOGISTICS J/S COMPANY
NEW WORLD LOGISTICS J/S COMPANY

Địa chỉ : 21 Le Thanh Phuong, Nha Trang, Khánh Hòa

Tỉnh thành phố : Khánh Hòa

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://newworldlogistics.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Từ 25 - 99 nhân viên

Khu vực làm việc : Khánh Hòa

Ngành nghề tuyển dụng : Logistics

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226