Netbrand
Netbrand

Địa chỉ : 57 Hàng chuối, Hà Nội 100000

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://netbrand.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

The Netbrand team‘s focus is to create and shape unique brand personalities and build emotional connections and trust with custom

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226