Nếp shop - Hàng Nhật nội địa
Nếp shop - Hàng Nhật nội địa

Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://bit.ly/325ZSG2

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Nếp Shop chuyên hàng Nhật nội địa.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226