Neo-Humanist Education - Lily Kids & Yoga Center
Neo-Humanist Education - Lily Kids & Yoga Center

Địa chỉ : Da Nang, Vietnam

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/179990985962302/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Lily class aims to develop children with neo-humanist education. Every child is a special gift from the universe. Let them grow holistically and do good to others.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226