Nắng Café
Nắng Café

Địa chỉ : Bắc Ninh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://nangcafe.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Coffee and Tea

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226