Moka Artworkshop Cafe
Moka Artworkshop Cafe

Địa chỉ : 44 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 650000

Tỉnh thành phố : Khánh Hòa

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/mokartworkshopcafe/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Moka - Artworkshop - Café & Drinks

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226