Mindy Shop
Mindy Shop

Địa chỉ : Đường Nguyễn Khang 45, Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/Mindyshop.com.edu.com.edu

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

https://www.facebook.com/Mindyshop.com.edu.com.edu

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226