MADELEN By LEN
MADELEN By LEN

Địa chỉ : Đường Âu Cơ 459, Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://madelen.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

tp://madelen.vn/

madelenhn.vn@gmail.com

Thường phản hồi trong vòng một giờ

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Young - Free - Minimalism

Good Quality & Reasonable Price

Thông tin bổ sung

Fast fashion with good quality and reasonable price <3

Impressum

Các sản phẩm và hình ảnh được sản xuất tại Madelen Studio

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226