Kloon Vietnam
Kloon Vietnam

Địa chỉ : PHỐ Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.kloon.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

om/

04 2260 7170

info@kloon.vn

Gửi tin nhắn

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Kloon provides Software-Development services.

Kloon erbringt Dienstleistungen für Software-Entwicklung.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226