Khánh Linh Hotel - Đà Nẵng
Khánh Linh Hotel - Đà Nẵng

Địa chỉ : 388 đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://Khanhlinhhotel.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226