IN OFFSET THÁI BÌNH
IN OFFSET THÁI BÌNH

Địa chỉ : SỐ 93 đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, Thái Bình, Thái Bình Province

Tỉnh thành phố : Thái Bình

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://inoffsetthaibinh.mov.mn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

THIẾT KẾ , IN ẤN CÁC ẤN PHẨM IN, CATALOGUE, TỜ RƠI TỜ GẤP, THƯ MỜI, THIỆP CƯỚI, PHONG BÌ, TÚI GIẤY...

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226