Hop Luc Group
Hop Luc Group

Địa chỉ : 595 Nguyen Chi Thanh, Dong Tho, Thanh Hóa 44000

Tỉnh thành phố : Thanh Hóa

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://hoplucgroup.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Hợp Lực tiên phong trên mọi lĩnh vực

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226