Hệ Thống CAFE HẠT Xay Pha Tại Chỗ
Hệ Thống CAFE HẠT Xay Pha Tại Chỗ

Địa chỉ : 105, Trần Văn Khéo, Cái khế, Cần Thơ

Tỉnh thành phố : Cần Thơ

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/287756391265493/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226