Hệ Thống Bò Tơ Nhân Phát
Hệ Thống Bò Tơ Nhân Phát

Địa chỉ : ĐƯỜNG Lê Quang Định 516, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://botonhanphat.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Hệ Thống Bò Tơ Nhân Phát

 

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved