HAIAN RIVERFRONT DA NANG HOTEL
HAIAN RIVERFRONT DA NANG HOTEL

Địa chỉ : 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Da Nang, Vietnam

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.haianriverfronthotel.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Welcome to the official Facebook Page of HAIAN RIVERFRONT DA NANG HOTEL. "Like" us and keep in touch!

Located in Danang on the West bank of Han River & in the centre of City. The hotel offers unrivalledpanoramic view of the city’s beautifully-illumina… 

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226