Grand Castella Vietnam
Grand Castella Vietnam

Địa chỉ : 75 - 77 Hồ Tùng Mậu Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.grandcastellavietnam.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

BÁNH BÔNG LAN TƯƠI ĐÀI LOAN

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226