Fresh From Farm
Fresh From Farm

Địa chỉ : Đường Nguyễn Hữu Cảnh 91, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/991464517568656/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Ươm mầm sức khỏe

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226