ETTU Cocktail Bar
ETTU Cocktail Bar

Địa chỉ : Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/101589885170396/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

ᴛᴀᴋᴇ ᴀ ꜱᴄᴇɴɪᴄ ʀᴏᴜᴛᴇ ᴛᴏ ʀᴇʟᴀxᴀᴛɪᴏɴ. ᴡᴇ'ʀᴇ ʀᴇᴀᴅʏ ᴛᴏ ᴅᴇ-ꜱᴛʀᴇꜱꜱ, ʜᴏᴡ ᴀʙᴏᴜᴛ ʏᴏᴜ?

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226