Duylinh Food
Duylinh Food

Địa chỉ : Cầu giấy

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/438144746759279/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226