DACE Farm
DACE Farm

Địa chỉ : Trần Cung Hà Nội 10000

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://dace.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

DACE is a company specializing in the production of organic spices. At DACE, we concentrate on developing a selected range of important organic spice products: ginger, chili, turmeric, garlic and lemongrass.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226