ĐẶC SẢN TRÀ VINH
ĐẶC SẢN TRÀ VINH

Địa chỉ : THỊ TRẤN TIỂU CẦN, TRÀ VINH Trà Vinh

Tỉnh thành phố : Trà Vinh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/106414211044473/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

- Chất lượng

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226