Cty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đức Tín
Cty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Đức Tín

Địa chỉ : Kadô, Lâm Ðồng, Vietnam

Tỉnh thành phố : Lâm Đồng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/100662261998267/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226