Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn và Dịch Vụ và Thương mại Bách Hoá Uyên Nhi
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn và Dịch Vụ và Thương mại Bách Hoá Uyên Nhi

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://unmart.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Nhân sự là tài sản lớn nhất của công ty. Vì vậy chúng tôi tập chung nhân bản, bảo vệ và gìn giữ tài sản của mình

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved