CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT SỐ OVADO
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT SỐ OVADO

Địa chỉ : 85-86-87 Cảng Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://ovado.digital/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Omnichannel Marketing, E-Commerce & Retail Consulting

Digital marketing, retail & e-commerce consult

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226