Công Ty TNHH Thành Tâm Chu Lai
Công Ty TNHH Thành Tâm Chu Lai

Địa chỉ : 215 Nguyễn Văn Linh, Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành, Quang Nam, Quảng Nam Province

Tỉnh thành phố : Quảng Nam

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://ttcl.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226