Cong ty TNHH TECH DOTTP
Cong ty TNHH TECH DOTTP

Địa chỉ : Đường Khuất Duy Tiến 63, Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.dottp.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

中越桥梁

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226