CÔNG TY TNHH SƠN JAPAN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH SƠN JAPAN VIỆT NAM

Địa chỉ : Thái Bình (thành phố)

Tỉnh thành phố : Thái Bình

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://Sonjapan.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226