Công ty TNHH SHR Việt Nam
Công ty TNHH SHR Việt Nam

Địa chỉ : Ninh Bình

Tỉnh thành phố : Ninh Bình

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.shr.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

Tuyển dụng, nhân sự, thông tin việc làm miễn phí

Thông tin bổ sung

Tuyển dụng, nhân sự, thông tin việc làm miễn phí

Impressum

Hoàng Ngọc Hậu

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226