Công Ty TNHH Máy Tính Bách Thành
Công Ty TNHH Máy Tính Bách Thành

Địa chỉ : Đường Biên Hòa 95, Phủ Lý, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Đồng Nai

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://bachthanh.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226