Công Ty TNHH Kinh Doanh Nông Sản Việt Nam
Công Ty TNHH Kinh Doanh Nông Sản Việt Nam

Địa chỉ : Phu My 1 IZ, Phu My Ward, Phu My Town, Baria - Vungtau province, Bà Ria, Quảng Ngãi Province

Tỉnh thành phố : Quảng Ngãi

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/1669371293367460/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226