Công Ty TNHH Kinh Doanh Nhà Hưng Điền
Công Ty TNHH Kinh Doanh Nhà Hưng Điền

Địa chỉ : 8 Nguyễn Bính, Tân Phong, Quận 7

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://nhahungdien.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226