Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ XBoss
Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ XBoss

Địa chỉ : 136 Cô Bắc, phường Cô Giang Quận 1 Ho Chi Minh city Việt Nam

Tỉnh thành phố : chưa cập nhật

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.xboss.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226