CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VĂN TRANG VÕ ĐẠO
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VĂN TRANG VÕ ĐẠO

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.baovevantrangvodao.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Bảo vệ chuyên nghiệp tiết kiệm, uy tín, trách nhiệm

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved