Công Ty TNHH Desyham Viet Nam Marketing
Công Ty TNHH Desyham Viet Nam Marketing

Địa chỉ : Đà Nẵng

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.desyham.info/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Trao đổi giá trị

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226