Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Và Tin Học Tri Thức Việt
Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Và Tin Học Tri Thức Việt

Địa chỉ : Cổng chào, Phường Vân Dương, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tỉnh thành phố : Bắc Ninh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://tuyendungbacninh.com.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226